[Aspiravi Samen] Aspiravi is gestart met funderingswerken voor bouw van 2 windturbines in Ruddervoorde/ Veldegem

Begin 2022 was Aspiravi nv gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines langs de E403 op grondgebied Ruddervoorde/ Veldegem. De funderingswerken werden vervolgens eind maart stilgelegd vanwege het broedseizoen voor de vogels. Vanaf 1 juli zijn deze werken nu terug opgestart. In augustus zal de eigenlijke opbouw van de betonnen torens gebeuren.

Funderingswerken opgestart na einde broedseizoen

Aspiravi nv had de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines gelegen langs de E403 op grondgebied Ruddervoorde/ Veldegem in maart ll. afgerond. Deze werken hielden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. Ook de funderingswerken werden toen opgestart, maar vanwege het broedseizoen stilgelegd tot 1 juli.

Deze werken zijn nu terug opgestart. Het aanleggen van een fundering gebeurt in verschillende stappen. Eerst werd een diepfundering met grindkernen gerealiseerd. Nadien werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens werd de wapening gerealiseerd waarbij 60 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten werden. Rond dit vlechtwerk kwam een bekisting die volgestort werd met beton. Een 6-tal betonmixers leverden daarvoor zo’n 450 m³ beton. Tot slot zal de zone rond de fundering aangevuld worden met grond en moet de fundering uitharden. 

Windturbines worden vanaf augustus opgebouwd

Vanaf augustus zullen de betonnen torendelen op de werf aangeleverd en opgebouwd worden. In september worden vervolgens het stalen torendeel en de andere grote onderdelen van de windturbines (o.a. wieken, gondel en hub) geleverd, waarna de verdere opbouw van de windturbines zal gebeuren. Tegen november wordt verwacht dat de 2 windturbines zullen opgebouwd zijn. Indien alles volgens planning verloopt, kunnen de windturbines nog in het najaar in dienst worden genomen. (Deze planning en timing is onder voorbehoud.)

Aspiravi bouwt in Ruddervoorde/ Veldegem windturbines van het type Enercon E82 met een ashoogte van 108 meter en wieken van 41 meter. De windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.500 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar. 

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het nieuwe windenergieproject in Ruddervoorde/ Veldegem, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en -bestendige provincie wil zijn.  Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Ruddervoorde/ Veldegem bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,8 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2022 werd een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur staat men een vast bedrag af aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Aspiravi Samen