Over Copias

Copias en haar missie

Copias is een onafhankelijke vereniging die met steun van haar leden de belangen behartigt van coöperatieven gericht op de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten, mét burgerparticipatie in eender welke vorm.

Copias ondersteunt alle coöperatievormen die burgers betrekken bij initiatieven rond hernieuwbare energie, ongeacht of de burger inhoudelijk of financieel, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks participeert. Copias heeft de ambitie om de stem van burgercoöperaties op het terrein van de hernieuwbare energie en de energietransitie te vertegenwoordigen en te versterken  

Copias gelooft zowel in een mix van duurzame energievormen als in een mix van verschillende participatievormen die daartoe bijdragen.


Troeven van Copias

De vzw staat voor ethisch en duurzaam ondernemen en deelt de internationaal geldende principes voor coöperaties, de 7 ICA-principes (internationale coöperatieve alliantie).

Copias zet in op het informeren over risico’s inherent aan (groene) investeringen. Dat realiseren Copias en haar leden door een heldere communicatie en een professionele omkadering.  De leden van Copias staan garant voor een financieel duurzame participatie van hun respectievelijke coöperatieve projecten.

Copias is een betrouwbaar aanspreekpunt met een open vizier dat in dialoog gaat met leden, beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. De koepel zal inzetten op vertegenwoordiging van haar leden, adviesverlening, informatieverschaffing en opleidingen.

Copias is een zichtbare en open vereniging die alle coöperatievormen die burgers bij hernieuwbare energieprojecten betrekken, ondersteunt en wil samenbrengen.Over Copias

Samen coöperatief ondernemen

Copias wil de stem van burgercoöperaties op het terrein van de hernieuwbare energie en de energietransitie versterken

9 Coöperaties

Copias vertegenwoordigt Wind voor ‘A’ CV, Lumiwind CV, Wind Together CV, North Sea Wind CV, Aspiravi Samen CV, Limburg Wind CV, Storm CV, ECO2050 CV en Hefboom CV.

32.000 Coöperanten

Samen staan we voor zo’n 32.000 coöperanten.