Samen coöperatief ondernemen

Copias wil de stem van burgercoöperaties op het terrein van de hernieuwbare energie en de energietransitie versterken

Copias bundelt de krachten van coöperaties die samen met burgers duurzame energieprojecten realiseren, zodoende hun impact op het energietransitieproces te vergroten en te versterken. Copias speelt een faciliterende rol voor deze coöperaties en zet in op betrokkenheid van de burger, adviesverlening, heldere communicatie & een open dialoog tussen het beleid en haar leden.

Copias vertegenwoordigt Wind voor ‘A’ CV, Lumiwind CV, Wind Together CV, North Sea Wind CV, Aspiravi Samen CV, Limburg Wind CV, Storm CV, ECO2050 CV en Hefboom CV. Samen staan we voor 32.000 coöperanten die samen ongeveer 105 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten.

Limburg wind

De burger betrekken bij de energietransitie

De klimaatverandering en de groeiende milieuproblemen openen de ogen: versneld investeren in hernieuwbare en duurzame energiebronnen, zoals  wind- en zonne-energie, waterkracht, biomassa,…  is een belangrijk deel van de oplossing. Het betrekken van de burger bij die omslag is cruciaal voor een breed draagvlak. Dé manier bij uitstek om burgers te betrekken in de energietransitie is door investeren in hernieuwbare energie voor hen toegankelijk te maken. De coöperatievorm is daarvoor ideaal: participatie en inspraak staan centraal.


Copias Samen Coöperatief – Coopérons Ensemble

Onze leden

Copias vertegenwoordigt 9 coöperaties en
32.000 coöperanten

Momenteel zijn er al heel wat coöperaties actief in de sector van de hernieuwbare energie. Een aantal van deze coöperaties hebben een overkoepelende vzw opgericht onder de naam Copias.


Nieuws

Van Copias en haar leden