Onze leden

Copias vertegenwoordigt 9 coöperaties en 32.000 coöperanten

Copias vertegenwoordigt 9 coöperaties en 32.000 coöperanten

Momenteel zijn er al heel wat coöperaties actief in de sector van de hernieuwbare energie. Daarbij staat participatie en inspraak van de burger centraal. Een aantal energiecoöperaties hebben zich nu in een nieuwe koepelorganisatie verenigd, met als doel hun impact op het energietransitieproces te vergroten en te versterken. 

We stellen graag onze leden aan u voor!

Aspiravi Samen

Aspiravi Samen cv is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht door o.a. Aspiravi nv en Hefboom om omwonenden de mogelijkheid te geven mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie. Van zodra de bouw van een nieuw project start, worden er informatiecampagnes opgezet om de omwonenden te informeren over het windpark én over de mogelijkheid om te participeren. Zo dragen zij niet alleen bij tot de groei van lokale energie, maar ook tot een groter draagvlak voor lokale windenergie.

ECO2050

ECO2050 is een erkende coöperatieve vennootschap (cv) die in 2018 werd opgericht door Nuhma cvba. Ze heeft als doel duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren van haar beleid.

Hefboom

Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met een gevarieerd aanbod op het vlak  van financiering, managementadvies en dienstverlening draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur en een efficiënte werking van deze organisaties. Hefboom streeft ernaar om zelf economisch duurzaam te werken.

Limburg Wind

Limburg wind cv is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht door o.a. LRM, Aspiravi nv, Limburg win(d)t nv, Hefboom en Nuhma. Limburg wind cv geeft omwonenden de mogelijkheid om mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie. Van zodra de bouw van een nieuw project start, worden er informatiecampagnes opgezet om de omwonenden te informeren over het windpark én over de mogelijkheid om te participeren. Zo dragen zij niet alleen bij tot de groei van lokale groene energie, maar ook tot een groter draagvlak voor lokale windenergieprojecten.

North Sea Wind

North Sea Wind is een erkende coöperatieve vennootschap die in 2018 werd opgericht door Parkwind, Et. Fr. Colruyt en Korys Investments. North Sea Wind biedt via burgerparticipatie het brede publiek de kans om onrechtstreeks mee te investeren in offshore windenergieprojecten en om op die manier deel uit te maken van duurzame verandering. 

Storm

Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar. Met zo’n veertige collega’s versnellen we de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Dat doen we door windparken op land te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost. We hebben een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw, genoeg om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 120.000 gezinnen. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in onze windparken via de coöperatieve Storm CV.

Wind Together & Lumiwind

Wind Together en Lumiwind  zijn erkende coöperatieve vennootschappen. Zij zijn opgericht om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden in hernieuwbare energieprojecten, en te delen in de mogelijke opbrengsten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië. Ze zijn partner van Luminus nv.

Wind voor “A”

Wind voor “A” is een erkende coöperatieve vennootschap die projecten met betrekking tot windenergie ondersteunt. Iedereen kan aandelen kopen van de coöperatie. De coöperatie stelt het opgehaalde kapitaal via een achtergestelde lening ter beschikking aan operationele vennootschap(pen) in het bijzonder vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windturbineparken in en rond de haven van Antwerpen.


Vragen over Copias?