[Limburg Wind] Nieuwe windturbine langs Albertkanaal in Ham volledig opgebouwd

Nadat de grote onderdelen in juni op de werf geleverd waren, o.a. deels per binnenschip vanuit de haven van Antwerpen langs het Albertkanaal naar Ham, is de windturbine de voorbije weken opgebouwd. Eerst werd de toren opgebouwd. Die bestaat uit 5 stalen delen met een lengte tussen 13 en 28 meter. Vervolgens werden de gondel (dit is het machinehuis) en de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel) gelift en geïnstalleerd. Tot slot werden ook de 3 wieken, elk met een lengte van 68 meter, gehesen en gemonteerd. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien in het najaar. (Deze planning en timing zijn onder voorbehoud.) 

Windturbine opgebouwd

Limburg win(d)t nv bouwt in Ham een windturbine van het type Enercon E138 met een as-hoogte van 111 meter en wieken van 68 meter. Het is een zeer performante machine met een vermogen van 4,2 MW.

Voor de bouw van de windturbine is een speciale kraan opgebouwd met een gieklengte van 136 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. Nadat de grote onderdelen in juni op de werf geleverd waren, o.a. deels per binnenschip vanuit de haven van Antwerpen langs het Albertkanaal naar Ham, is de windturbine de voorbije weken opgebouwd. Eerst werd de toren opgebouwd. Die bestaat uit 5 stalen delen met een lengte tussen 13 en 28 meter. Vervolgens werden de gondel (dit is het machinehuis) en de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel) gelift en geïnstalleerd. Tot slot werden ook de 3 wieken, elk met een lengte van 68 meter, gehesen en gemonteerd. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien in het najaar. (Deze planning en timing zijn onder voorbehoud.)

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ham, draagt Limburg win(d)t nv bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van de windturbine past in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De gemeente Ham is ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via Nuhma en Aspiravi. Meer lokale, groene energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Limburg wind cv zal de omwonenden in Ham actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Limburg wind cv telt vandaag 7.300 coöperanten, die samen bijna 20 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2021 werd dit jaar een dividend van 3,25% uitgekeerd aan de burgercoöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota – met vermelding van alle risico’s – te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cv met minimum 4 aandelen, kunnen ook lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun met zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Limburg wind cv