[Limburg Wind] Limburg win(d)t bouwt fundering van nieuwe windturbine in Ham

Limburg win(d)t nv rondt de funderingswerken af van de nieuwe windturbine ten noorden van het Albertkanaal, op grondgebied Ham. De levering van de grote onderdelen van de windturbine is eind mei gepland. Vervolgens kan de eigenlijke opbouw van de windturbine starten. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.300 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Funderingswerken gestart

Limburg win(d)t nv is bijna klaar met de funderingswerken van de nieuwe windturbine ten noorden van het Albertkanaal, op grondgebied van de gemeente Ham. De funderingswerken gebeurden in 5 stappen, waarbij eerst een diepfundering met heipalen werd voorzien. Vervolgens werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. In de loop van de voorbije maand werd de wapening gelegd met 100 ton stalen staven. Na de plaatsing van de bekisting rond dit vlechtwerk, stortten zo’n 50 betonmixers 500 m³ beton. De zone errond werd tot slot aangevuld met grond, waarna de fundering nu moet uitharden.

Eigenlijke opbouw windturbine start in mei

De levering van de grote onderdelen van de windturbine (o.a. torendelen, wieken, gondel) is gepland voor eind mei, waarna de eigenlijke opbouw van de windturbine kan beginnen. Limburg win(d)t nv bouwt in Ham een windturbine van het type Enercon E138 met een as-hoogte van 111 meter en wieken van 69 meter. Indien alles volgens planning verloopt, kan de windturbine in het najaar in dienst worden genomen.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ham, draagt Limburg win(d)t bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld werden. De bouw van de windturbine past onder meer in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De gemeente Ham is ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via Nuhma en Aspiravi.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Limburg wind cv zal de omwonenden in Ham actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Limburg wind cv telt vandaag bijna 7.200 coöperanten, die samen reeds meer dan 19,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2020 werd in 2021 een dividend van 3,75% uitgekeerd aan de burger-coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook een informatienota – met vermelding van alle risico’s – te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cv met minimum 4 aandelen, kunnen ook lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun met zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Limburg wind