[Aspiravi Samen] Grote onderdelen van windturbine geleverd op bedrijventerrein d’Arta

Nadat Aspiravi nv de funderingswerken van de nieuwe windturbine op het bedrijventerrein van d’Arta in Ardooie heeft gefinaliseerd, zijn eind juli de grote onderdelen van de windturbine op de werf geleverd. In augustus zal de eigenlijke opbouw van de windturbine starten, zodat die in het najaar in gebruik genomen kan worden. De windturbine zal een CO2-uitstoot van 3.700 ton per jaar vermijden. Ook omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen.

Funderingswerken afgerond – grote onderdelen geleverd op de werf

Aspiravi nv heeft in mei/juni de funderingswerken uitgevoerd voor de bouw van een nieuwe windturbine bij d’Arta, op grondgebied Ardooie. Deze werken zijn afgrond en de fundering is uitgehard. Vorige week zijn de grote onderdelen van de windturbine met nachtelijke transporten op de werf geleverd. Het gaat o.a. om 5 stalen torendelen met een hoogte tussen +/- 13 meter en +/- 34 meter, 3 wieken met een lengte van 57 meter, de gondel (dit is de machinekamer van de windturbine), de hub (het deel dat de wieken met de gondel verbindt) en de tandwielkast.

Opbouw windturbines start in augustus

Aspiravi bouwt in Ardooie een windturbine van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter. Voor de bouw van de windturbines zal men een speciale kraan opstellen met een gieklengte van 141 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. Als de weersomstandigheden goed zijn, bouwt men de windturbine in augustus op. Indien alles volgens planning verloopt, kan de windturbine in het najaar in dienst genomen worden. (Deze planning en timing zijn onder voorbehoud.)

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ardooie, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die verschillende beleidsniveaus vooropstellen. De bouw van deze windturbine past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en -bestendige provincie wil zijn en binnen het Klimaatplan 2030 van de gemeente Ardooie, dat het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend heeft. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Ardooie bij opstart van de exploitatie van de windturbine actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag meer dan 3.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,8 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Dit jaar is een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur staat men een vast bedrag af aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Aspiravi Samen