[Limburg Wind] Grote onderdelen nieuwe windturbine deels aangeleverd per binnenschip op werf in Ham

De voorbije dagen en weken zijn de grote onderdelen via nachtelijke transporten aangeleverd op de werf. Dit voor de nieuwe windturbine die Limburg win(d)t nv bouwt ten noorden van het Albertkanaal op grondgebied Ham. Het transport van de wieken en de torendelen gebeurde per binnenschip via het Albertkanaal. De opbouw van de windturbine start deze week. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. 

Transport grote onderdelen deels per binnenschip

Nadat begin mei de funderingswerken goed waren afgerond, was het wachten op het transport van de grote onderdelen van de windturbine. De voorbije weken en dagen hebben deze nachtelijke transporten plaatsgevonden. Het ging onder meer om de mastdelen, de gondel en de rotor. Het is opmerkelijk dat het transport van de torendelen en de wieken, met elk een lengte van 68 meter, via het Albertkanaal gebeurde. Deze werden per binnenschip vanuit de haven van Antwerpen getransporteerd. Op een kade langs het Albertkanaal in Ham zijn ze vervolgens gelost. De laatste meters gingen per vrachtwagen tot op de werf van Limburg win(d)t nv.

Eigenlijke opbouw windturbine start deze week

Limburg win(d)t nv bouwt in Ham een windturbine van het type Enercon E138 met een as-hoogte van 111 meter en wieken van 68 meter. De eigenlijke opbouw van de windturbine start deze week. Daartoe is ook reeds een speciale kraan opgebouwd met een gieklengte van 136 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien in het najaar.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ham, draagt Limburg win(d)t nv bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van de windturbine past in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De gemeente Ham is ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via Nuhma en Aspiravi. Meer lokale, groene energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Limburg wind cv zal de omwonenden in Ham actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Limburg wind cv telt vandaag meer dan 7.300 coöperanten, die samen reeds meer dan 20 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2021 werd in 2022 een dividend van 3,25% uitgekeerd aan de burger-coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website. Hier is eveneens de informatienota – met vermelding van alle risico’s – te vinden.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cv met minimum 4 aandelen, kunnen ook lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun met zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Limburg win(d)tLimburg wind cv