[ECO2050] Burgerparticipatie in offshore wind opnieuw mogelijk via ECO2050

Afgelopen vrijdag keurde de Algemene Vergadering van ECO2050 de jaarrekening en resultaatsbestemming goed. Daarmee stemden de burger-coöperanten in met een dividend van 3,75%. Tevens keurden ze de uitgifte van een nieuwe informatienota goed, waardoor het brede publiek weer op aandelen kan intekenen.

Scheidingsaandeel

Op vrijdag 10 juni vond de Algemene Vergadering van ECO2050 voor het eerst fysiek plaats te Hasselt. De coöperanten beslisten om een bruto dividend van 3,75% uit te keren voor de investeringen in groene energie. Daarenboven groeien de reserves van ECO2050 ook verder aan. Coöperanten die uittreden kunnen hier aanspraak op maken, zij ontvangen het scheidingsaandeel dat bestaat uit een aandeel van de reserves en het dividend. Op heden bedraagt het scheidingsaandeel 52,14 euro. Voor wie bijvoorbeeld is toegetreden aan 50 euro per aandeel is dit ook een behoorlijk rendement. Na het officiële gedeelte was er ruimte voor keynote spreker Mathias Verkest, CEO van Otary. Hij gaf een interessante uiteenzetting over de huidige stand van zaken in de offshore windenergie.

ECO2050 voorloper in burgerparticipatie offshore wind

ECO2050 wil ook u als burger de mogelijkheid geven om te investeren in hernieuwbare energieprojecten, in het bijzonder Belgische offshore windenergie. De coöperatieve vennootschap creëert zo naast betrokkenheid ook de mogelijkheid voor eenieder om zijn of haar steentje bij te dragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft. Op heden is ECO2050 overigens de enige coöperatieve vennootschap met een lopende uitgifte die burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee.

Coöperanten investeren voor meer dan 6 miljoen euro in ECO2050

In mei 2019 kreeg het brede publiek voor het eerst de kans om te investeren in Belgische offshore windenergie. Sindsdien hebben ruim 900 coöperanten hun schouders mee onder ECO2050 gezet. In totaal werd er 6,7 miljoen euro opgehaald bij het ruime publiek. Deze middelen worden geïnvesteerd in de vennootschap Z-Kracht die op haar beurt een aandeel heeft in 3 operationele windparken op de Belgische Noordzee: C-Power, Rentel en SeaMade. Samen zijn deze parken goed voor 154 windturbines, die groene energie opwekken equivalent aan het verbruik van meer dan 1 miljoen gezinnen.

Openstelling nieuwe uitgifte B-aandelen

Daarnaast besliste de Algemene Vergadering om een nieuwe uitgifte te lanceren voor een bedrag van 5 miljoen euro. Zowel natuurlijke personen als maatschappen die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven, kunnen vanaf nu opnieuw intekenen op aandelen. Investeren kan al vanaf 50,64 euro, voor 1 aandeel, tot een maximum van 1.000 aandelen of 50.640 euro per coöperant. Intekenen op aandelen kan via het online inschrijvingsformulier op de website www.ECO2050.be. Geïnteresseerde beleggers wordt geadviseerd eerst de informatienota door te nemen, die onder andere een beschrijving bevat van de risicofactoren die aan de aandelen van ECO2050 verbonden zijn.

Bron: ECO2050