[Aspiravi Samen] Aspiravi start weldra met opbouw van 2 nieuwe windturbines langs E314 in Bekkevoort

In mei heeft Aspiravi de funderingswerken van haar 2 nieuwe windturbines langsheen de snelweg E314 op grondgebied van Bekkevoort afgerond. Nu worden de grote onderdelen van de windturbines op de werf geleverd. In juli start de eigenlijke opbouw van de beide windturbines. Als alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines in het najaar groene stroom produceren. Jaarlijks zullen de 2 nieuwe windturbines zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot vermijden. 

Transport grote onderdelen

Nadat in mei de funderingswerken goed waren afgerond, was het wachten op het transport van de grote onderdelen van de windturbines. De voorbije weken en dagen hebben deze nachtelijke transporten al deels plaatsgevonden. Het gaat onder meer om de wieken, met elk een lengte van 58 meter, de gondel en de rotor van één van beide windturbines. Momenteel wacht men nog op de levering van de grote torendelen. Van zodra die op de werf geleverd zijn, kan de eigenlijke opbouw van de windturbine starten. De transporten van de grote onderdelen van de tweede windturbine zijn voor volgende week gepland.

Windturbines worden in juli opgebouwd

Aspiravi bouwt in Bekkevoort langs de E314 windturbines van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 58 meter. Het gaat om zeer performante machines, elk met een vermogen van 3,6 MW. Voor de bouw van de windturbines is reeds een speciale kraan opgebouwd. Met een gieklengte van 141 meter kan de kraan erg zware onderdelen hijsen. Als de weersomstandigheden goed zijn, worden de twee windturbines in juli opgebouwd. Indien alles volgens planning verloopt, worden de windturbines in het najaar in dienstgenomen.

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het nieuwe windenergieproject in Bekkevoort, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbines past onder meer binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat de gemeente Bekkevoort in 2014 ondertekend heeft. De 2 windturbines vermijden samen jaarlijks zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot. Bovendien zorgt lokaal opgewekte groene stroom voor minder import van buitenlandse, veelal vervuilende, energie en leidt dit tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Bekkevoort bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,8 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2022 is een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur staat men een vast bedrag af aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron artikel: Aspiravi Samen

Bron beeld: Aspiravi