[Aspiravi Samen] Aspiravi start met opbouw van 3 windturbines in Wervik

Aspiravi nv is gestart met de opbouw van de betonnen torendelen van de eerste van drie nieuwe windturbines langs de A19 in Wervik. De levering van de gondel en de wieken is gepland vanaf augustus, waarna dan de verdere opbouw van de windturbines kan gebeuren. De 3 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 5.140 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.500 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Opbouw eerste windturbine gestart

Aspiravi nv is gestart met de opbouw van de eerste van 3 nieuwe windturbines gelegen langs de snelweg A19 in Wervik. De betonnen onderdelen van de mast van de eerste windturbine zijn momenteel in opbouw, later volgt dan het stalen torenonderdeel van 23,5 m, dat op de betonnen mastdelen geplaatst zal worden. Binnen een 10-tal dagen wordt de kraan verhuisd en opgesteld voor de opbouw van de betonnen mast van de 2de windturbine. Volgens de huidige planning wordt in de loop van juli dan de betonnen mast van de 3de windturbine opgebouwd.

Verdere opbouw windturbines vanaf augustus

Vanaf augustus worden vervolgens de grote onderdelen van de 3 windturbines van het type Enercon E82, ‘s nachts via uitzonderlijke transporten aangeleverd op de werf. Dit zijn o.a. het stalen torendeel, de gondel (de machinekamer van de windturbine), de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel) en de wieken met een lengte van 41 meter. Van zodra deze onderdelen op de werf geleverd zijn, kan dan de verdere opbouw van de windturbines in augustus/september gebeuren. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbines voorzien voor het najaar.

Aspiravi bouwt in Wervik windturbines van het type Enercon E82 met een ashoogte van 108 meter en wieken van 41 meter. De windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.140 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 7.500 ton per jaar.

Deelname aan Open Bedrijvendag

Om de omwonenden en alle andere geïnteresseerden te informeren over de bouw van de nieuwe windturbines en over windenergie in het algemeen, neemt Aspiravi deel aan Open Bedrijvendag op haar site in Wervik. Dit vindt plaats op zondag 2 oktober van 10u tot 17u.

Aspiravi plaatste ook een informatiebord en legde een tijdelijke parking aan in de Beselarestraat om voorbijgangers te informeren over het project. Vanaf deze tijdelijke parking kan men de werken goed bekijken.

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Wervik draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en -bestendige provincie wil zijn en binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat de stad Wervik ondertekend heeft.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Wervik bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag meer dan 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Dit jaar is een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur staat men een vast bedrag af aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Aspiravi Samen