[Aspiravi Samen] Aspiravi start met opbouw windturbine op bedrijventerrein d’Arta

Aspiravi nv is gestart met de funderingswerken van de nieuwe windturbine op het bedrijventerrein van d’Arta in Ardooie. In juni zal de eigenlijke opbouw van de windturbine starten, zodat die in het najaar in gebruik kan worden genomen. De windturbine zal een CO2-uitstoot van 3.700 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen. Ook omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen

Funderingswerken volop aan de gang

Aspiravi nv werkt momenteel aan de fundering voor de bouw van een nieuwe windturbine bij d’Arta, op grondgebied Ardooie. De fundering van de nieuwe windturbine wordt in een 5-tal stappen gerealiseerd. Eerst wordt een onderfundering geplaatst d.m.v. schroefpalen. Vervolgens graaft men een bouwput uit en stort men een betonnen werkvloer. Momenteel wordt de wapening gerealiseerd waarbij 60 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten worden. Rond dit vlechtwerk komt een bekisting die volgestort wordt met beton. Een 50-tal betonmixers leveren daarvoor zo’n 520 m³ beton. Tot slot moet de zone rond de fundering aangevuld worden met grond en moet de fundering uitharden.

Windturbines wordt vanaf juni opgebouwd

De levering van de grote onderdelen van de windturbine (o.a. torendelen, wieken, gondel) is gepland voor begin juni, waarna de eigenlijke opbouw van de windturbine kan beginnen. Aspiravi bouwt in Ardooie een windturbine van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 57 meter. Indien alles volgens planning verloopt, wordt de windturbine in het najaar in dienst genomen.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ardooie, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbine past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en -bestendige provincie wil zijn en binnen het Klimaatplan 2030 van de gemeente Ardooie, dat het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend heeft.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Ardooie bij opstart van de exploitatie van de windturbine actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag meer dan 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2021 is een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur staat men een vast bedrag af aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Aspiravi Samen