[Aspiravi Samen] Aspiravi heeft voorbereidende civiele werken afgerond voor bouw van 3 windturbines in Wervik

Aspiravi nv heeft de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines langs de A19 in Wervik afgerond. In maart zijn de funderingswerken aangevat. In juni zal de eigenlijke opbouw van de windturbines starten, zodat die in het najaar in gebruik genomen kunnen worden. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Wervik zullen bij start van de exploitatie nog een flyer ontvangen met informatie om mee te participeren. De 3 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 5.140 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.500 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Civiele werken afgerond, funderingswerken opgestart

Aspiravi nv heeft de voorbereidende civiele werken afgerond voor de bouw van 3 nieuwe windturbines gelegen langs de A19 op grondgebied Wervik. Deze werken houden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. Intussen zijn de funderingswerken opgestart. Momenteel realiseert men een diepfundering met heipalen. Nadien volgt het uitgraven van de bouwput en het storten van de betonnen werkvloer. Vervolgens vlecht men de stalen wapening van het fundament en kan de fundering volgestort worden met beton.

Windturbines worden vanaf juni opgebouwd

Vanaf eind mei worden de betonnen torendelen aangeleverd en opgebouwd. Vanaf eind juli staat de levering van het stalen torendeel en de andere grote onderdelen van de windturbines (o.a. wieken, gondel) gepland. Waarna de verdere opbouw van de windturbines zal gebeuren. Tegen midden september verwacht men dat de 3 windturbines opgebouwd zullen zijn. Indien alles volgens planning verloopt, worden de  windturbines in het najaar in dienst genomen.

Aspiravi bouwt in Wervik windturbines van het type Enercon E82 met een ashoogte van 108 meter en wieken van 41 meter. De windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.140 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 7.500 ton per jaar.

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Wervik draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en -bestendige provincie wil zijn en binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat de stad Wervik ondertekend heeft.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Wervik bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag meer dan 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2021 is een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Bovendien is het aanbod van Aspiravi Energy uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Aspiravi Samen