[Aspiravi Samen] 2 nieuwe windturbines langs E314 in Bekkevoort opgebouwd

Nadat Aspiravi in mei de funderingswerken van haar 2 nieuwe windturbines langsheen de snelweg E314 op grondgebied van Bekkevoort heeft afgerond, werden in juni de grote onderdelen van de windturbines op de werf geleverd. De voorbije weken gebeurde de eigenlijke opbouw van de beide windturbines. In een volgende fase volgen nu de elektrische werken om de windturbines aan te sluiten op het openbaar net. Als alles volgens planning verloopt zullen de windturbines in het najaar groene stroom produceren.

Jaarlijks zullen de 2 nieuwe windturbines in Bekkevoort zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot vermijden. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland. Ook de inwoners van Bekkevoort kunnen mee investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv. 

Windturbines opgebouwd

Aspiravi bouwt in Bekkevoort langs de E314 windturbines van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 58 meter. Het gaat om zeer performante machines, elk met een vermogen van 3,6 MW.

Voor de bouw van de windturbines is een speciale kraan opgebouwd met een gieklengte van 141 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen.

Nadat de grote onderdelen in juni op de werf geleverd waren, zijn de beide windturbines in de voorbije weken opgebouwd. De toren van de windturbines bestaat uit 4 stalen delen met een hoogte tussen 20 en 35 meter. Vervolgens installeerde en liftte men de gondel (dit is het machinehuis) en de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel). Tot slot werden ook de 3 wieken, elk met een lengte van 58 meter, gehesen en gemonteerd.

Indien alles volgens planning verloopt, worden de windturbines in het najaar in dienst genomen. (Deze planning en timing is onder voorbehoud.)

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

De 2 nieuwe windturbines vermijden samen jaarlijks zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 4.800 gezinnen.

Met het nieuwe windenergieproject in Bekkevoort, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn en binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat de gemeente Bekkevoort in 2014 ondertekend heeft.

Bovendien zorgt lokaal opgewekte groene stroom voor minder import van buitenlandse, veelal vervuilende, energie en leidt dit tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Bekkevoort bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,8 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2022 is een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur staat men een vast bedrag af aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Bron: Aspiravi Samen