[Aspiravi Samen] Opstart nieuwe windturbine wordt volop voorbereid

De nieuwe windturbine die Aspiravi bouwde langs de autosnelweg E19 op grondgebied Brecht, kan aangesloten worden op het openbaar net. Daarvoor was een nieuwe hoogspanningscel nodig die in het transformatorstation in Brecht geïnstalleerd werd. Momenteel worden de nodige elektrische werken uitgevoerd en wordt alles nauwkeurig getest zodat de productie van groene stroom binnenkort kan starten. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Elektrische aansluiting van nieuwe windturbine wordt voorbereid

Aspiravi nv bouwde in Brecht een windturbine van het type Nordex N131 met een as-hoogte van 120 meter en wieken van 64 meter, ten oosten van de autosnelweg E19. Nadat de opbouw van de windturbine in juni werd afgerond, diende de windturbine aangesloten te worden op het openbaar net.

Dat gebeurde via het eigen transformatorstation van Aspiravi in Brecht, waarop ook reeds de 3 bestaande Vestas machines aan de ene kant van de snelweg en de 7 Enercon windturbines aan de andere kant van de E19 aangesloten zijn. Om er ook de nieuwe windturbine te kunnen aansluiten, was een uitbreiding in het transformatorstation nodig via een bijkomende, volledig op maat gemaakte hoogspanningscel. Deze werd in Duitsland geproduceerd, in overeenstemming met de voorschriften van ELIA en Aspiravi.

De nieuwe hoogspanningscel werd in oktober geïnstalleerd en nadien werden de elektrische werken en de inbedrijfstelling van de nieuwe windturbine opgestart. Dit houdt in dat in de windturbine alle nodige elektrische werken uitgevoerd worden om de windturbine aan te sluiten op het net. Deze werken duren een aantal weken. In die periode wordt de windturbine ook regelmatig opgestart om alle aspecten volledig te testen en alles nauwkeurig af te stellen. Als deze werken voorbij zijn, wordt de nieuwe windturbine effectief in gebruik genomen en zal ze gedurende vele jaren lokale, hernieuwbare energie produceren.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Brecht, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld werden. De bouw van de windturbine past onder meer in de realisatie van het Klimaatplan 2030 van de provincie Antwerpen, waarmee het de uitstoot op haar grondgebied drastisch wil verlagen. De windturbine zal groene stroom produceren voor 2.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Brecht actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,5 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2020 werd dit jaar een dividend van 3% uitgekeerd aan de burger-coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus – met vermelding van alle risico’s – te vinden is.
www.aspiravi-samen.be

Aankoop van voordelige groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.
www.aspiravi-energy.be.

Bron artikel: Aspiravi Samen

Bron beeld: Aspiravi